...

İşletme Bölümü

İŞLETME BÖLÜMÜ HAKKINDA

1997 yılında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. Bugün Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme Normal Bölümünde 415 öğrenci ve İşletme İkinci Öğretim bölümünde 356 öğrenci olmak üzere toplam 771 öğrenci eğitim görmektedir. 2012-2014 eğitim-öğretim yıllarında İşletme Bölümünde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmış, ancak 2015 yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı kaldırılmıştır. İşletme Bölümünün 2017 yılı mezunlarının üçte biri derslerin en az yüzde 30’unu İngilizce olarak alıp mezun olmuştur. 2017 yılında Türkçe Eğitim veren İşletme Bölümü nitelikli akademik kadrosu ile bilimsel araştırmaların yanı sıra bölgesel ekonomik ve kültürel gelişmede önemli roller üstlenmektedir. İşletme Bölümünde 2 Profesör, 10 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Okutman ve 9 Araştırma görevlisi ile eğitimini sürdürmektedir.

 

1997 yılında kurulan İşletme Bölümü, öğrencilerine analitik beceriler ve sorunlara yenilikçi bakış açıları kazandırmakta ve onları girişimci, üretken, ve uluslararası bir kariyere hazır bireyler olarak mezun etmektedir. Bölüm tarafından sunulan programlar, alan çalışmaları ve fakülte aktiviteleri ile de desteklenmektedir. İşletme Bölümü, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla yürütürken, aynı zamanda öğrencilere her zaman kapıları açık olan, seçkin bir eğitim kadrosuna sahiptir. Bilişim olanakları, Muhasebe ve İş Yönetimi Sistemleri (ETA, LUCA, SAP, ELEKTRA gibi), etkinlik temelli öğrenci kulüpleri, etkin akademik danışmanlık, iş-kariyer-girişimcilik-bilimsel konularla ilgili konferanslar ve paneller, çeşitli diğer sosyal etkinlikleri ile öğrencilere sosyal bir üniversite yaşamı sunmaktadır. İşletme Bölümü, üniversitenin Ersmus Değişim Programları ile Avrupa Birliği Ülkelerine en fazla öğrenci gönderen bölümüdür. Bununla birlikte Farabi Değişim Programı ile öğrencilere bazı dönemleri istedikleri ulusal üniversitelerde okuyabilme imkanı tanımaktadır. Ayrıca öğrenci etkinlikleri, kariyer etkinlikleri, work and travel programları sayesinde öğrenciler yurtdışında çalışma imkanı bularak yabancı dillerini geliştirmektedir.

 

İŞLETME BÖLÜMÜNÜN EĞİTİM FELSEFESİ

 

İşletme bölümünün eğitim felsefesi, iş ve refah yaratmayı ilke edinerek arkasına yaslanıp birilerinin vermesini beklemek yerine kalkıp yürüyen bir ülkenin girişimci neslini yetiştirecek eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektir.

 

İşletme lisans programıyla öğrencilerin gerek akademik hayatta gerekse mesleki kariyerlerinde gereksinim duyacakları bilgi ve beceri ile donatılmaları amaçlanmaktadır. İşletme programı mezunları bilimsel düzeyde araştırma yapma ve akademik kariyer yapma seviyesinde eğitim almaktadır. İş ve meslek hayatına atılmak isteyen mezunlar, iş hayatında hızla yükselmek için gereken donanım ve perspektife sahip olabilmektedir. Bu program, mezunlarına hem Türkiye'de hem de golabal ölçekte kariyerlerine devam edebilmek için gerekli alt yapıyı, bilgiyi ve beceriyi sağlamaktadır.

 

VİZYON VE MİSYON

 

VİZYONUMUZ

Yükseköğretimde eğitim, araştırma, yaratıcılık ve girişimcilikteki bilgi liderliği sayesinde daha iyi bir dünya için yaşamları dönüştürmek, entelektüel gelişmeyi zenginleştirmek ve liderleri eğitmektir.

 MİSYONUMUZ

İşletme Bölümünün misyonu;

  • Türkiye ve golabal ölçekte bilimsel bilgi, öğrenme ve kültürü geliştirerek yaşamları dönüştürmek,
  • Entelektüel, kişisel ve profesyonel olarak gelişmeyi amaçlayan bireylere fırsatlar sunmak,
  • Türkiye ekonomisi, kültürü, eğitimi ve geleceğine katkıda bulunacak eğitimli ve sorumlu nesiller ve yöneticiler yetiştirmek,
  • Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vererek ve bilgi üreterek öğrencilerin yeni istihdam olanakları yaratmasına olanak tanımak ve onları akademik hayata hazırlamak,
  • Kurumsal yönetim ve liyakatı benimseyen ekip çalışmasıyla mensuplarına katılımcı yönetim anlayışını aşılamak,
  • Mensuplarını uluslararası ve çok kültürlü bir topluma hazırlamak,
  • Kendini öne çıkaran, gösteriş peşinde koşan değil, üretken ve nezaketi öne çıkaran bir yönetici nesli ile bölümü ve toplumu zenginleştiren eğitim ve öğretim faaliyetlerini sunmaktır.

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

İŞLETME BÖLÜMÜ NETİ

 

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. ŞevkiÖZGENER

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Metin KAPLAN

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

 

İŞLETME BÖLÜMÜ AKADEMİK KURULU

Prof. Dr. ŞevkiÖZGENER                       

Prof. Dr. EmirERDEN                              

Doç. Dr. Metin KAPLAN

Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

Doç. Dr. Neşe YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. Buket ÇATAKOĞLU

 

ÖRGÜT YAPISI

 

 

 

 

KREDİVE BURS İMKÂNLARI

 

Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun sunduğu Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi, Başbakanlık burs hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. TEV, TESYEV, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı,diğer vakıflar kamu kuruluşları ve özel şahıslar da her yıl öğrencilere burs olanağı sağlamaktadır. Ayrıca İşletme Bölümü öğrencilerine Üniversitemiz boş zamanlarında Fakültemizin çeşitli birimlerde yarı zamanlı çalışabilme imkânı sağlamaktadır.

 

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARI

 

İşletme Bölümü esas olarak özel sektöre yönetici adayı ve girişimci yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Mezunlarına özel ve kamu sektöründe birçok iş olanağı sunmaktadır.

 

-Kamu Sektöründe İş Olanakları

İşletme Bölümü mezunları, Türkiye’deki tüm üniversitelerle rekabet edebilecek düzeydedir. Yabancı dil bilgisi iyi düzeyde olan (TOEFL, YDS, YÖKDİL gibi) ve merkezi sınavlarda (KPSS, ALES gibi) başarılı olanlar hem her üniversitede akademisyen olabilir, hem de kamudaki A ve B grubu  kadrolara yerleşebilir.

 

Kamuda kadrolar temel olarak A grubu ve B grubu şeklinde ikiye ayrılır:

A Grubu Kadrolar:Uzman memurlukları ifade eder. Bu kadrolara yerleşmek için KPSS A Grubu sınavına girmek gerekir. Bu sınav yer yıl yapılır. Bu sınavlar; (1) genel kültür ve genel yetenek sınavı ve (2) Alan dersleri sınavlarını (hukuk, işletme, muhasebe, istatistik, yabancı dil, kamu yönetimi, iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometri ve uluslararası ilişkileri) kapsar. Bu derslerin tümünden iyi net çıkarmak gerekir. İİBF İşletme ders programları bu sınavların tümüne hitap eden benzersiz bir programlardır. Fakülte mezunlarının kamuda istihdam edildikleri kadrolar aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır. Bu kadroların yanı sıra çok sayıda üst düzey kamu yöneticiliği pozisyonu mesleki açıdan yeterli işletme mezunlarını beklemektedir. Bugün itibariyle sayıları yüzlerle ifade edilebilecek İşletme Bölümü mezunun Kamuda A Grubu kadrolarda görev alması bu durumun en somut kanıtıdır. 

 

Tablo 1: İşletme Mezunlarının Kamuda İstihdam Edildikleri A Grubu Kadrolar

BAŞBAKANLIK

-Başbakanlık Uzman Yardımcısı

-Devlet Personel Uzman Yardımcısı

-Planlama Uzman Yardımcısı

-Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

-Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (İşletme-Hukuk-İktisat)

-Enerji Uzman Yardımcısı

-Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

-Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

 

MERKEZ BANKASI

-Müfettiş Yardımcısı

-Uzman Yardımcısı

-Denetçi Yardımcısı

-Eğitim Araştırmacısı

-Merkez Bankası Araştırmacı

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

-Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme-Hukuk-İktisat-Maliye)

-Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı

-Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

-Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısı

-Denizcilik Uzman Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

-İl Planlama Uzman Yardımcısı

-Kaymakam adayı

-Dernekler Denetçisi Yardımcısı

 

SANAYİİ VE TİCARET BAKANLIĞI

-Stajyer Kontrolör

-Stajyer Kontrolör (İdari)

-Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

-Kontrolör Yardımcısı

-Müfettiş Yardımcısı

-Iç Ticaret Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör (Idari)

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

-Müfettiş Yardımcısı

-Uzman Yardımcısı

-Sosyal Sigortalar Kurumu

-Başkanlığı-Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı

-İş Müfettiş Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcısı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

-Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı

-Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

-Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcı

MALİYE BAKANLIĞI

-Maliye Uzman Yardımcısı

-Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

-Vergi Denetmen Yardımcısı

-Stajyer Gelirler Kontrolörü

-Hesap Uzman Yardımcısı

-Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

-Devlet Malları Uzman Yardımcısı

-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

-Muhasebe Uzman Yardımcısı

-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

-Stajyer Tasfiye Kontrolörü

-Maliye Müfettiş Yardımcısı

-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

-Maliye Müfettiş Yardımcısı

-Milli Emlak Uzman Yardımcısı

-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

-Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

-Müfettiş Yardımcısı

-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

-Gümrük Müfettiş Yardımcısı

-Gümrük Uzman Yardımcısı

KAMU KURULUŞLARI

-Rekabet Kurumu

-Kamu Ihale Kurumu

-Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü

-Türkiye İstatistik Kurumu-Uzman Yardımcısı

-Sayıştay Başkanlığı Uzman Yardımcısı

-Sayıştay Müfettiş Yardımcısı

-Kamu Denetçiliği

-Kamuda İç Denetim Uzmanı

-İdari Hâkimlik

-Kalkınma Bakanlığı Uzman Yardımcısı

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı

-Kalkınma Ajansları

-Sermaye Piyasası Kurulu (Uzman Yardımcısı)

-Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı 
-Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı 

-Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)

-Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)

-Kamu Bankaları Müfettiş Yardımcısı

-Kamu Bankaları Uzman Yardımcısı

-Kamu Bankalarında Yönetmen

-Kamu Bankalarında İç Denetçi

-Kamu Bankalarında Şube Müdürü

-Enerji Uzman Yardımcısı 
-İl Planlama Uzman Yardımcısı 
-Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı 
-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı 
-TSK Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay

 

 

-Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur

-Dış işleri Bakanlığı Aday meslek memuru 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı-Aday idari memur

-Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)

-Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

-BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü ---Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

-Nüfus Müdürlükleri

-Özel Kalem Müdürlükleri

-Daire Başkanlıkları

-Şube Müdürlükleri

-Genel Sekreterlik

 

B Grubu Kadrolar:Bu kadrolar normal memurluk kadrolarıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunları yerleşmek için yüksek KPSS P3 ve KPSS P48 puanına sahip olmalıdır. Bu puan türü genel yetenek ve genel kültür sınavlarında doğru çözülen sorularla hesaplanmaktadır.

 

-Özel Sektör ve Üniversitelerde İş Olanakları

Genel olarak artık bölümlerin değil, insanların ilgilerinin ve yapmak istediklerinin iş imkanı konusunda daha fazla kapı açtığı düşünüldüğünde işletme bölümü yeteneklerinizi fark etmeniz için çok geniş alan tanımlaması olan bir programdır. Dünya çapında bir şirkette yönetici adayı olarak da çalışmaya başlanabilir, ufak bir muhasebe bürosunda da iş bulabilir. İşletme bölümünden mezun olanların meslek kalitesi öğrencinin donanımına ve biraz kişinin üniversite hayatı boyunca kendini ne yönde geliştirdiğine bağlıdır. Şirketlerin neredeyse tüm departmanlarında ve her sektörde işletme mezunları kolaylıkla iş bulabilir. İşletme Bölümü mezunları Türkiye’de özel sektörün yanı sıra uluslararası piyasalar ve çokuluslu şirketlerde ağırlıklı olarak yönetim, satın alma, satış, pazarlama, finans, bankacılık, sanayi, turizm, reklamcılık, halkla ilişkiler, danışmanlık kuruluşları, operasyon yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, dış ticaret, muhasebe, proje yönetimi, denetim şirketleri, ajanslar, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri  AR-GE, Sanayi ve Ticaret Odaları, aracı kuruluşlar, dış kaynak kullanımı (outsourcing) firmaları, medya ve benzeri alan ve departmanlarda istihdam edilmektedir. Öte yandan işletme mezunları özel bankalarda şube müdürü, iç denetçi, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, yönetmen, müşteri ilişkileri temsilcisi, banko görevlisi gibi farklı kademelerde kendilerine iş bulabilirler. Bu kurumların bazıları kendi sınavlarını yapmaktadır.

 

İşletme Bölümü mezunları mali müşavir ve popüler bir meslek olan bağımsız denetçi olabilmektedir. Bunun için mezunların mali müşavirlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavı kazanmaları durumunda 3 yıl boyunca mali müşavirlik stajı yaptıktan sonra tekrar bir sınava girmektedirler ve bu sınavı da kazandıkları takdirde mali müşavir olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca İşletme Bölümü  mezunlarının yeterli sermayeye sahip olmaları durumunda profesyonel iş bağlantıları ve eğitimleri sayesinde kendi işlerini kurmaları mümkündür. İşletme Bölümü mezunları Girişimcilik dersi kapsamında KOSGEB onaylı işyeri kurma kredisi alma imkanına sahiptir. Örneğin; 2017 yılında yaklaşık 234 öğrenci bu belgeye sahip olmuştur.

 

-Akademik Personel Olarak İstihdam Edilme Olanakları

 

İşletme mezunları gerek akademik hayatta gerekse mesleki kariyerlerinde gereksinim duyacakları bilgi ve beceri ile donatıldıklarından çok geniş bir yelpazede akademisyen olma fırsatına sahiptirler. İşletme mezunları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS), E-YDS, TOEFL, YÖDİL sınavlarından yeterli puan aldıkları takdirde Türkiye’deki bütün devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman vb.) olabilirler. Sadece işletme bölümünde değil, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, lojistik, Uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası, Meslek yüksekokulları ve uygulamalı bilimler yüksekokullarında öğretim elemanı olabilirler. Bu mezunlar mesleki süreç içerisinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.